Föreningar

Föreningen Norden

E-postadress
stenolovnilsson@telia.com

Kontaktperson
Sten Olov Nilsson
Maglaby Pl 3630
260 60 Kvidinge
Telefon: 0435-207 73Informationssatsningen kring bruksområdet

Vid Föreningen Nordens senaste möte på Biblioteket berättade Christer Jönsson och Helene Stalin Åkesson om informationssatsningen kring bruksområdet. De uppsatta podierna med informativ text är ett lämpligt mål för promenaderna i vårsolen. Broschyr med podiernas placering finns på Klippans Bibliotek men texterna måste läsas på plats! Annars blir det för enkelt!

Vid genomgången kunde man på en skiss ana en luftfärdsballong i luften strax norr om Klippan. Den syftade knappast på den överviktige Sam Ask som vilar på kyrkogården i Gråmanstorp men kanske snarare på vackra Anna därifrån som förgäves väntade på sin ballongfarande Nils Strindberg, deltagaren i André-expeditionen.

Publicerad: 2014-03-23

Klippans Bibliotek

Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 19.00 presenteras ”Levandegörande av brukets kulturarv” på Klippans Bibliotek. Christer Jönsson berättar om Länsstyrelsen, Regionmuseet och Svenska Pappersbruket AB:s informationssatsning vid och runt bruket.

Publicerad: 2014-02-17