Föreningar

Centerpartiet

Hemsida
www.centerpartiet.se/klippan

E-postadress
thj.klippan@telia.com

Kontaktperson
Torsten Johansson
Ö Solgatan 4 B
264 34 Klippan
Telefon: 0435-150 51 / 073-923 55 70
E-post: thj.klippan@telia.com

Kontaktperson
Ordförand Christer Johansson
Västra Blomstergatan 24 E
264 34 Klippan
Telefon: 0435-159 87 / 070-268 60 85
E-post: chris987@telia.com