Föreningar

PRO Ljungbyhed

Telefon
0435-44 03 94

Adress
c/o Nils-Eve Jönsson
Långgatan 60
260 70 Ljungbyhed

Kontaktperson
Marianne Sunesson
Spångeng. 9
260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0435-44 05 17


Beskrivning av verksamheten
Bowling, gymnastik, körsång, promenader m.m.

17-18 augusti Gammelmarknaden

Tombola och öppet i lokalen 22 augusti

Korvgrillning. Samling på torget kl 13.30 29 augusti

Bussutfärd Ut i det blå kl 08.00 från godsmagasinet hemma ca 18,00
Pris 670 kr.
Anmälan senast 13 augusti tilll Inrgrid 441410 eller Göthe 0707993991

Publicerad: 2018-08-01

Midsommarfest

Torsdag 21 juni
Midsommarfest kl 13.00 i Kreablokalen. Anmälan senast 18 juni till Siv tel 91554

Kvartalsmöte

10 augusti fel datum i programbladet.

Publicerad: 2018-05-23