Förebild – att gå före

Söderåsjournalen är en tidning som berör och uppskattas. Till skillnad från andra tidningar i närområdet skriver vi endast om positiva saker och har en målsättning att främja lokal handel och visa allt positivt som händer här. Samtidigt är Söderåsjournalen en annonsfinansierad tidning, dvs det krävs att vi hjälper varandra att hålla oss uppe.

I vVarje nummer försöker vi publicera en artikel med en lokal profil. Det som är nytt är att vi arbetar med att använda profiler som kan fungera som förebilder. En förebild är någon som går före, visar vägen eller hur man bör vara.

Har du själv några förebilder? Det borde du ha. Inte bara för att det är bra att lära sig av andra, utan också för att andra människors exempel kan hjälpa dig att förstå vilka möjligheter som verkligen finns i livet. Förebilder är en viktig källa till motivation och självförtroende – när människor som liknar oss själva gör någonting bra så inser vi att vi kan göra samma sak.

En förebild är inte detsamma som en idol. Idoler är personer som vi på ett okritiskt sätt beundrar och glorifierar. Det är först när du ser någon annan göra just det du trodde var omöjligt som du inser vad som verkligen är möjligt att göra.

Varje företagare i söderåsområdet är förebilder. Det är tack vare er det finns butiker, restauranger och företag som skapar arbetstillfällen och upplevelser. Det är ni som går före och visar vägen, visar att det är möjligt.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare