Söderåsjournalen

Att våga lyfta blicken

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” står det ovanför ingången till aulan på Uppsala Universitet.

När det kommer till centrumhandel, landsbygdsutveckling och att se helheten och hur allt hänger ihop kräver både att vi tänker fritt och rätt. Att håna de som väcker idéer kring vad som inte överensstämmer med gällande tankemönster är att dumförklara sig själv.

Vi står mitt i en brytningstid där e-handel är en tuff konkurrent mot centrum­handeln. Istället för att bemöta nya idéer och nytänkande med skepsis, ifråga­sättande och med orden ”så kan man väl inte göra”, bör vi sträva efter att möta nya idéer med uppmuntran.

Hur ska vi utveckla evenemangen i centrum och julskyltningen för att öka intresset och handeln? Vilka konkurrensfördelar har Klippan centrum? Perstorp centrum? Ljungbyhed? I det här numret av Söderåsjournalen kan du läsa en intervju med tre tjänstemän som jobbar med just de här bitarna.

För vår egen del arbetar vi kontinuerligt med att utveckla Söderåsjournalen. Tidningen ska vara både läsvärd och uppmuntra till ökad lokal handel – att vi handlar hemmavid.

Närmast är det Klipplördag (den 29:e september) med aktiviteter i butikerna i Klippan centrum som ska locka till liv och rörelse. Den 7 oktober är det dags för Söderåsens Matmarknad i Skäralid som brukar samla tusentals människor som vill handla lokal och ekologisk mat och mycket mer därtill. Det finns en efterfrågan av det genuint äkta och mysiga. Det är det vi ska vara.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare